İletişim

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Twitter'da takip edin :

Bilgi

Tüm demo içeriği yalnızca örnek amaçlıdır ve canlı bir siteyi temsil etmesi amaçlanmıştır. Demonun eşdeğerini yüklemek için lütfen RocketLauncher'ı kullanın, tüm resimler örnek resimlerle değiştirilecektir.

Şartlar

Merkez Regensburg:
Ramge Software Distribution GmbH & Co. KG 
A10 iş parkında
93059 Regensburg

Billigheim / Ingenheim'daki başka bir konum:
Ramge Software Distribution GmbH & Co. KG
Bergstrasse 7
76831 Billigheim


Bölge Mahkemesi-Regensburg HRA 9358
Satış vergisi kimlik numarası: DE813939750
Vergi numarası / KDV numarası: 24/200/0094/5

Şahsen sorumlu ortak: EAT Soft GmbH
Koltuk: Regensburg
Bölge Mahkemesi-Regensburg HRB 15280
Genel Müdürler: Eva Toth, Andreas Toth


Sınırlı ortak:
Eva Toth (CEO ve Pazarlama Direktörü, İK)
Andreas Toth (CEO & Satış / Teknik)

Landau'da Sparkasse Suedliche Weinstrasse
Hesap numarası: 9803
BLZ: 548 500 10
IBAN: DE41548500100000009803
Swift: SOLADES1SUW


 

Ramge Software Distribution GmbH & Co. KG'nin genel hüküm ve koşulları

 1. kapsam

(1)    Ramge Software Distribution GmbH & Co.KG, Im Gewerbepark A 10, 93059 Regensburg'un (bundan böyle "RamgeSoft" olarak anılacaktır) bu genel hüküm ve koşulları (GTC), RamgeSoft ile onun arasındaki tüm teklifler, sözleşmeler, teslimatlar ve hizmetler için temel oluşturur. RamgeSoft'un hizmet yelpazesi alanındaki müşteriler yapılır veya sonuçlandırılır.

(2)    Bu genel şartlar ve koşullar yalnızca Madde 14 BGB anlamında girişimciler için geçerlidir.

(3)    En geç teklifin kabulü, sözleşmenin imzalanması, sözleşme yazılımına erişim, hizmetin kabulü veya RamgeSoft tarafından hizmetlerin sağlanması ile bu hüküm ve koşullar müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.

(4)    Müşterilerin çelişen iş veya satın alma koşulları açıkça çelişmektedir. Bunlar ancak geçerlilikleri açıkça yazılı olarak kabul edilmişse tanınır. Yan anlaşmalar ve sözleşmeye yapılan eklemeler, RamgeSoft tarafından metin biçiminde onaylanmadıkça yasal olarak etkisizdir.

(5)    Bu genel şartlar ve koşullarda metin formundan bahsedildiği sürece, § 126b BGB'ye göre form kastedilmektedir (örn. Faks veya e-posta) ve ayrıca daha katı resmi gereklilikler (özellikle § 126 BGB yazılı formu) aracılığıyla da yerine getirilebilir. Yazılı olarak bahsediliyorsa, yazılı form § 126 BGB'ye göre ifade edilir.

(6)    Bu genel şartlar ve koşullar, her durumda sözleşmenin sonuçlarına açıkça ve tekrar dahil edilmemiş olsalar bile, kamu hukuku kapsamında iş adamları ve tüzel kişilerle yapılan iş takibi için geçerlidir.

 1. Standart yazılımın satın alınması

Sözleşmenin konusu standart yazılımın (bundan böyle "sözleşmeli yazılım" olarak anılacaktır) satın alınmasıysa, aşağıdaki hükümler geçerlidir:

 • § 1 Yazılımın devri ve teslimat gecikmeleri

(1) Sözleşmeye dayalı yazılımın satışı kabul edilirse, RamgeSoft sözleşmeli yazılımın satıcısı veya dağıtıcısıdır. Sözleşmenin konusu, imalatçı / lisans verenin bayisi veya dağıtıcısı olarak sözleşmeye dayalı yazılımın güncel versiyonunun satılmasıdır.

(2) RamgeSoft, müşterinin sözleşmeye dayalı yazılımı bağımsız olarak indirebilmesi için, sözleşmenin imzalandığı anda mevcut olan sözleşmeli yazılım sürümüne sahip olan üretici / lisans verenin indirme alanına erişim sağlayarak müşteriye sözleşmeli yazılımı sağlar. Yapabilmek. Ek olarak, bazı durumlarda, üretici veya lisans veren veya RamgeSoft, müşteriye erişim verilerini ve gerekli yetkilendirme anahtarlarını e-posta ile gönderir. Yazılımın gerçek aktarımı, indirme alanına erişim sağlanmasıyla değiştirilir; özellikle yazılım bir veri taşıyıcısı (CD, DVD, USB bellek, hafıza kartı vb.) ile müşteriye teslim edilmez.

(3) Gönderim RamgeSoft tarafından yapılırsa, gönderim, üretici veya lisans veren tarafından RamgeSoft'a gönderimin doğru ve zamanında yürütülmesine bağlıdır. RamgeSoft, kendisinden sorumlu olmadığı sürece, ortaya çıkabilecek gecikmelerden veya teslimat hatalarından sorumlu değildir.

(4) Diğer hizmetler, özellikle sözleşme yazılımının kurulumu, özelleştirilmesi ve değiştirilmesi veya müşteri ve müşteri için talimat, eğitim ve tavsiye Support ve sözleşme yazılımının bakımı, yeni yazılım sürümlerinin (sürümlerin) teslimi, güncellemeler veya yükseltmeler, açıkça kabul edilmedikçe RamgeSoft'a borçlu değildir.

 • § 2 Kullanım koşulları, yazılım sürümleri ve işlevler

(1) Üretici veya lisans veren, sözleşmeye dayalı yazılımın kullanımı ve işletimi için belirli gereksinimleri (kullanım koşulları) tanımlamıştır. Müşteri, yazılımı satın almadan önce kendisini bilgilendirmeli ve ona uymalıdır.

(2) Sözleşmenin konusunu oluşturan sözleşmeye dayalı yazılımın sürümü ve işlevleri, sözleşmeden ve ayrıca imalatçı veya lisans verenin ürün açıklamasından ve elektronik ortamda bulunan yazılım kılavuzundan kaynaklanır. Burada yer alan veya distribütör tarafından yapılan açıklamalar, üretici veya lisans verenin beyanlarına dayanır ve hizmeti belirtmeye hizmet eder. Bununla birlikte, herhangi bir garantiyi veya garantili özelliği temsil etmezler.RamgeSoft'un yazılımın ürün özelliklerine ilişkin açıklamaları, her zaman yalnızca, sözleşmeye konu olan yazılımın mevcut durumu ile ilgilidir. RamgeSoft, yazılımın sonraki sürümlerinde herhangi bir genişletilmiş veya azaltılmış işlevsellikten sorumlu değildir.

(3) Üretici, sözleşmeye dayalı yazılımın işlevlerini istediği zaman değiştirme, genişletme veya kısıtlama ve yazılımın üretimini tamamen durdurma hakkını saklı tutar. Sözleşmenin imzalanması ile yazılımın teslimi arasında bir değişiklik meydana gelirse ve bu RamgeSoft tarafından biliniyorsa, RamgeSoft müşteriyi derhal bilgilendirecektir. Üretici, sözleşmenin imzalanması ile teslimat arasında sözleşmeli yazılımı üretmeyi durdurursa, her iki taraf da sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.

 • § 3 Üçüncü şahısların kullanım hakları ve mülkiyet hakları

(1) Yazılımı kullanmak için gerekli kullanım hakları, müşterinin lisans verenle birlikte lisans koşullarını, genellikle bir tıklama lisans sözleşmesi biçiminde kabul etmesini gerektirir. Aynısı, üreticilerin veya lisans verenlerin EULA'ları için de geçerlidir.

(2) Lisans veren, üçüncü şahıs mülkiyet haklarına uymaktan sorumludur. Bu konuda ruhsat koşullarında yönetmeliğe atıfta bulunulur.

(3) Lisans veren, üçüncü şahısların mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddia edilen veya kanıtlanan iddiaları önlemek için yazılımı geri çağırma veya değiştirme hakkını saklı tuttuğu ölçüde, RamgeSoft yazılımda herhangi bir geri çağırma veya değişiklik olduğunda müşteriyi derhal bilgilendirecektir. Yazılım değiştirilmeden geri çağrılırsa, müşteri sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri, doğrudan lisans verene karşı tazminat talebinde bulunmalıdır, RamgeSoft aleyhine tazminat talepleri bu kapsamda hariç tutulmuştur. Ayrıca müşteri, üretici / lisans veren tarafından sağlanan yazılımın değiştirilmiş sürümünü kullanmakla yükümlüdür. Aksi takdirde, üçüncü şahısların mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle müşteriye karşı iddialarda bulunmaları halinde müşteri sorumludur.

 • § 4 Ücretlendirme, ödeme koşulları ve mülkiyetin korunması

(1) Ücret, ayrı bir sözleşmede kararlaştırılır.

(2) En geç yazılım tedarik edildiğinde, müşteri ödemesi için bir fatura alır.

(3) RamgeSoft, satın alma bedeli tamamen ödenene kadar sözleşmeye dayalı yazılımın mülkiyetini elinde tutar.

(4) Ek olarak, bu hüküm ve koşulların 12. maddesi geçerlidir.

 • § 5 garantisi

(1) Taraflar, tamamen hatasız bir yazılım üretmenin mümkün olmadığını kabul ederler.

(2) Ek olarak, bu Genel Hüküm ve Koşulların 13. Maddesi geçerlidir.

 • 6 sorumluluk §

(1) RamgeSoft, üçüncü şahıs mülkiyet haklarının ihlalinden sorumlu değildir. Bu bakımdan müşteri, lisans sözleşmesine dayalı olarak lisans verene karşı talepte bulunabilir. Bu arada RamgeSoft, üçüncü şahıs mülkiyet haklarının müşteriye ihlali nedeniyle lisans verene karşı taleplerini temlik eder.

(2) RamgeSoft ayrıca, yazılımın kullanılabilirliğinden veya müşterinin şirketindeki amaçlarla kullanılabilirliğinden, ekonomik başarı eksikliği veya kar kaybı nedeniyle sorumlu değildir.

(3) Ek olarak, bu Genel Hüküm ve Koşulların 14. Maddesi geçerlidir.

III. Hizmetler

Sözleşmenin konusu hizmetlerin sağlanmasıysa (örneğin tavsiye, atölye çalışmaları ve eğitim), aşağıdaki hükümler geçerlidir:

 • § 7 Hizmetler

(1) RamgeSoft tarafından müşteriye sağlanan hizmet türü ve müşterinin ücretlendirmesi ayrı bir sözleşmede kararlaştırılır.

(2) RamgeSoft çalışma saatlerinizi organize etmekte ücretsizdir. Ancak, taraflar arasında işbirliği yapmak ve son teslim tarihlerini karşılamak için müşteri ile koordineli çalışmalıdır.

(3) RamgeSoft, bu sözleşme kapsamındaki faaliyetinin ifası sırasında katlandığı gerekli masrafları geri alma hakkına sahiptir. Müşteri, seyahat ve konaklama masraflarını olağan ölçüde karşılamalıdır (seyahat edilen KM başına 0,35 Euro veya 2. sınıf tren; makbuz ibraz edilmesi üzerine 140 yıldızlı bir otelde gecelik 4 Euro'ya kadar), taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça.

 • § 8 Sözleşme Süresi ve Fesih

(1) İş ilişkisinin süresi belirlenmemişse veya hizmetlerin niteliğinden veya amacından kaynaklanmadıysa, sözleşme belirsiz bir süre için devam eder. Bu durumda ihbar süresi ayın sonundan iki aydır.

(2) Sözleşmeyi önemli bir nedenle önceden haber vermeksizin feshetme hakkı etkilenmeden kalır.

(3) Herhangi bir fesih bildirimi yazılı olmalıdır.

 • § 9 Çalışma sonuçları hakkı

(1) “İş sonuçları”, RamgeSoft'un bu sözleşme çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile oluşturulan, özellikle sözleşmenin yerine getirilmesi için müşteriye teslim edilen belgeler, proje eskizleri, sunumlar ve taslaklar ile oluşturulan tüm çalışmalardır.

(2) RamgeSoft, müşteriye, iş sonuçları için müşterinin şirketinde tamamen dahili kullanım için basit bir kullanım hakkı verir ve bu, ücretin tamamı ödenene kadar herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

 1. Çalışma performansı

Sözleşmenin konusu, § 631 BGB anlamı dahilinde bir eserin üretimi ise, aşağıdaki hükümler geçerlidir:

 • § 10 Hizmetler

(1) RamgeSoft tarafından yaratılacak iş ve müşterinin ücretlendirmesi ayrı bir sözleşme ile kararlaştırılır. Gerçekleştirilecek iş ayrıca bir şartname sayfasında daha kesin olarak belirtilebilir.

(2) Aksi kararlaştırılmadıkça, üzerinde anlaşmaya varılan ücretin% 50'si sözleşmenin imzalanmasıyla ödenecektir. RamgeSoft, peşinatın alınmasına bağlı olarak işin yürütülmesini sağlayabilir. Ödemenin geri kalanı, kabul beyan edildikten veya kabul kurgusu gerçekleştikten sonra faturanın kesilmesinden itibaren 30 gün içinde ödenecektir.

(3) Ek olarak, bu Genel Hüküm ve Koşulların 12. Maddesi geçerlidir.

 • § 11 kabulü

(1) Eser sözleşmeye uygun olarak üretilmişse, müşteri bunu kabul edecektir. Kabul testi başarıyla gerçekleştirildikten sonra müşteri, kabulünü derhal yazılı olarak beyan etmelidir. Hizmet veya kısmi hizmetler, tüm temel noktalarda sözleşme gereksinimlerini karşılıyorsa, kabul testi başarıyla gerçekleştirilmiş sayılır.

(2) Müşteri, kabulünü hemen beyan etmezse, RamgeSoft kendisine bu beyanı sunması için bir haftalık bir süre belirleyebilir. Müşteri bu süre içinde kabul reddetme gerekçelerini yazılı olarak belirtmediği takdirde kabul gerçekleşmiş sayılır.

(3) Müşteri, kabul testini gerçekleştirmek için gerekli olan ve kabul ve test planında açıklanan ön koşulları, özellikle de veriler, iş yerleri, cihazlar vb. Sağlar.

(4) Müşterinin varsayılan olarak hizmetleri veya kısmi hizmetleri kabul etmesi veya kabul edilen hizmetler için ödeme yapması durumunda RamgeSoft, hizmetleri durdurma hakkına sahiptir.

 1. Ortak kurallar
 • § 12 Ücretlendirme, Son Tarih ve Ödeme Koşulları

(1)    Tüm fiyatlar, yasal oran üzerinden net artı KDV'dir.

(2)    RamgeSoft, kendi takdirine bağlı olarak, hizmetlerin sunumunu peşin ödemeye bağlı hale getirebilir. RamgeSoft, müşterinin kayıtlı ofisi Almanya'da değilse her durumda ön ödeme talep edebilir.

(3)    Bireysel sözleşmelerde aksi belirtilmedikçe, müşteri RamgeSoft'un hizmetleri için faturalamadan sonra en geç 30 gün içinde ödeme yapar.

(4)    Sözleşmenin konusu ne olursa olsun RamgeSoft'un talepleri, RamgeSoft iş hesabına havale edilerek, ilgili sipariş veya fatura numarasını belirten PayPal veya kredi kartı ile ödeme yapılarak veya yurt içi bir bankadan çekilmiş bir çek teslim edilerek yerine getirilebilir. Diğer ödeme şekilleri, özellikle kambiyo senetleri, maddi mallar, kredi bakiyeleri veya alacakların üçüncü şahıslara devredilmesi kabul edilmez. Müşteri, seçilen ödeme yöntemi için tahakkuk eden tüm ücretleri öder (ör. Kredi kartı ücretleri).

(5)    RamgeSoft iş hesabındaki valör tarihinin günü, zamanında ödeme için belirleyicidir.

(6)    Gecikme faizi yasal oranda tahsil edilir. Daha fazla tazminat talep etme hakkı etkilenmeden kalır.

(7)    Müşteri, yalnızca RamgeSoft tarafından tanınan veya yasal olarak kurulmuş olan talepleri telafi edebilir.

(8)    RamgeSoft'un ifa yeri, farklı bir bireysel sözleşmeye dayalı yönetmeliğe tabi, Regensburg'daki iş yeridir.

 • § 13 Garanti ve üretici garantileri

(1) Müşteri, hataları açıklayan yazılı kayıtlar, basılı kopyalar veya diğer belgelerle kanıtlanmış, mümkün olduğunca hata belirtilerinin anlaşılır bir açıklaması aracılığıyla metin biçiminde bildirmeyi taahhüt eder. Kusurların bildirimi, kusurun yeniden üretilmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

(2) Sözleşmeye dayalı yazılımda bariz kusurlar olması durumunda, müşteri bunu RamgeSoft'a indirme alanına eriştikten sonra 14 gün içinde metin biçiminde bildirmekle yükümlüdür. Aynı zamanda bir iş adamı olan müşteri, gizli kusurları keşfedildikten hemen sonra RamgeSoft'a bildirmelidir. Müşteriye, sözleşme yazılımını test etmesi için bir test süresi verilmişse, bu süre içinde sözleşme yazılımını belirgin kusurlar açısından incelemelidir. Müşteri bu kusurları hemen veya test süresi içinde rapor etmezse, sözleşme yazılımı onaylanmış sayılır.  

(3) § 13 (2) 'deki durumlar haricinde, müşteri, sözleşmeye dayalı yazılımın kusurlu olması halinde yasal garanti haklarına sahiptir. Müşteri, kendi tercihine bağlı olarak onarım veya değiştirme talebinde bulunabilir. RamgeSoft'a sonraki performans için makul bir süre tanımalıdır. Son teslim tarihi başarısız olursa, müşteri başka garanti haklarına sahiptir.

(4) Garanti talepleri bir yıl içinde sona erer. Zamanaşımı, yazılıma erişim sağlanması veya çalışmanın kabulü ile başlar.

(5) Garanti, özellikle uygulama ve çalıştırma hataları, yanlış kullanım veya mücbir sebepler olmak üzere, nedeni müşteriye kadar geri izlenebilecek kusurları kapsamaz.

(6) Üreticinin yasal garantinin ötesine geçen garantileri etkilenmeden kalır. Detaylar, ilgili üreticinin garanti sertifikalarında bulunabilir.

 • 14 Yasal Uyarı §

(1)    RamgeSoft kasıtlı kasıt ve ağır ihmalden sorumludur. RamgeSoft ayrıca, yerine getirilmesi ilk etapta sözleşmenin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlayan, ihlali sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlikeye atan ve müşterinin uygunluğuna düzenli olarak bağlı olduğu ihmalden kaynaklanan yükümlülük ihlallerinden de sorumludur. Ancak ikinci durumda, RamgeSoft sözleşme için tipik olmayan öngörülemeyen hasarlardan sorumlu değildir. Diğer yükümlülüklerin hafif ihmal sonucu ihlali durumunda RamgeSoft sorumlu değildir.

(2)    Yukarıdaki sorumluluk istisnaları, yaşam, uzuv veya sağlığa yönelik yaralanmalar için geçerli değildir. Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki sorumluluk etkilenmeden kalır. Aynı şekilde verilen garantiler, § 14 (1) 'deki sorumluluk istisnalarından etkilenmez.

(3) RamgeSoft, verilerin düzgün ve düzenli olarak yedeklenmesi durumunda verilerin geri yüklenmesi için oluşacak miktara kadar veri kaybından sorumludur.

(4) RamgeSoft'un ek sorumluluğu temelde hariçtir.

 • § 15 gizlilik

(1) "Gizli bilgiler", diğer tarafın gizli olarak işaretlenmiş veya koşullar altında gizli olarak kabul edilmesi gereken tüm bilgi ve belgeleri, özellikle operasyonel süreçler, iş ilişkileri ve teknik bilgi ile ilgili bilgiler anlamına gelir.

(2) Taraflar, bu tür gizli bilgiler hakkında gizliliği korumayı kabul eder. Bu yükümlülükler bu sözleşmenin feshinden etkilenmez. Her iki taraf da, bu sözleşmenin feshi üzerine, uygun şekilde kullanılmadığı sürece, kendi tercihlerine bağlı olarak diğer tarafın gizli bilgilerini iade veya imha etmekle yükümlüdür.

(3) Bu yükümlülük gizli bilgiler için geçerli değildir

(a) sözleşme imzalandığında alıcı tarafından doğrulanabilir şekilde bilinen veya daha sonra bir gizlilik sözleşmesini, yasal hükümleri veya resmi emirleri ihlal etmeden üçüncü bir taraftan öğrenilen;

(b) bu ​​sözleşmenin ihlaline dayanmadıkça, sözleşmenin imzalanması sırasında kamuya açıklanmış veya daha sonra kamuya açıklanmış olanlar;

(c) yasal yükümlülükler nedeniyle veya bir mahkeme veya makamın emriyle açıklanması gerekenler. İzin verilebildiği ve mümkün olduğu ölçüde, ifşa etmekle yükümlü alıcı, diğer tarafı önceden bilgilendirecek ve ifşaya karşı işlem yapma fırsatı verecektir.

(4) Bu yükümlülük, ticaret ve vergi hukuku yükümlülüklerine uygunluk için gerekli olan gizli bilgilerin işlenmesi için geçerli değildir.

(5) Özellikle iş ve şirket sırlarının ifşa edilmesine ilişkin yasal hükümler etkilenmeden kalır.

 • 16 nihai hükümleri §

(1) RamgeSoft, hizmetlerinin sağlanması için üçüncü şahısları alt yüklenici olarak görevlendirebilir.

(2) Sözleşmede yapılacak değişiklikler ve eklemeler yazılı olarak yapılmalıdır. Bu aynı zamanda bu maddeye yapılan değişiklikler ve / veya eklemeler için de geçerlidir.

(3) Alman hukuku, uluslararası özel hukuk ve BM satış kanunu hariç olmak üzere bu sözleşmeye uygulanır. Sözleşme dili Almancadır. Bu hüküm ve koşullar İngilizce olarak da mevcutsa, bir anlaşmazlık durumunda bu hüküm ve koşulların Almanca versiyonu geçerli olacaktır.

(4) Bu GKŞ'ye tabi sözleşmelerin ifa yeri Regensburg'dur. Müşterinin bir tüccar, kamu hukukuna göre bir tüzel kişilik veya kamu hukukuna göre özel bir fon olması veya Almanya'da genel bir yargı yetkisine sahip olmaması koşuluyla, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı yeri Regensburg'dur.

(5) Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün etkisiz hale gelmesi veya etkisiz hale gelmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmeden kalır. Taraflar, etkisiz olan hükmü, yasal ve ekonomik olarak sözleşme amacını en iyi karşılayan uygun ve etkili bir hükümle değiştirmeye çalışacaklardır, aksi takdirde yasal hükümler geçerli olacaktır. Bu, sözleşmedeki tüm boşluklar için de geçerlidir.

GTC sürüm 2.0

Regensburg, 12.08.2016 Ağustos XNUMX

 

Ramge Software Distribution GmbH & Co. KG'nin genel hüküm ve koşulları

 1. kapsam

(1)    Ramge Software Distribution GmbH & Co.KG, Im Gewerbepark A 10, 93059 Regensburg'un (bundan böyle "RamgeSoft" olarak anılacaktır) bu genel hüküm ve koşulları (GTC), RamgeSoft ile onun arasındaki tüm teklifler, sözleşmeler, teslimatlar ve hizmetler için temel oluşturur. RamgeSoft'un hizmet yelpazesi alanındaki müşteriler yapılır veya sonuçlandırılır.

(2)    Bu genel şartlar ve koşullar yalnızca Madde 14 BGB anlamında girişimciler için geçerlidir.

(3)    En geç teklifin kabulü, sözleşmenin imzalanması, sözleşme yazılımına erişim, hizmetin kabulü veya RamgeSoft tarafından hizmetlerin sağlanması ile bu hüküm ve koşullar müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.

(4)    Müşterilerin çelişen iş veya satın alma koşulları açıkça çelişmektedir. Bunlar ancak geçerlilikleri açıkça yazılı olarak kabul edilmişse tanınır. Yan anlaşmalar ve sözleşmeye yapılan eklemeler, RamgeSoft tarafından metin biçiminde onaylanmadıkça yasal olarak etkisizdir.

(5)    Bu genel şartlar ve koşullarda metin formundan bahsedildiği sürece, § 126b BGB'ye göre form kastedilmektedir (örn. Faks veya e-posta) ve ayrıca daha katı resmi gereklilikler (özellikle § 126 BGB yazılı formu) aracılığıyla da yerine getirilebilir. Yazılı olarak bahsediliyorsa, yazılı form § 126 BGB'ye göre ifade edilir.

(6)    Bu genel şartlar ve koşullar, her durumda sözleşmenin sonuçlarına açıkça ve tekrar dahil edilmemiş olsalar bile, kamu hukuku kapsamında iş adamları ve tüzel kişilerle yapılan iş takibi için geçerlidir.

 1. Standart yazılımın satın alınması

Sözleşmenin konusu standart yazılımın (bundan böyle "sözleşmeli yazılım" olarak anılacaktır) satın alınmasıysa, aşağıdaki hükümler geçerlidir:

 • § 1 Yazılımın devri ve teslimat gecikmeleri

(1) Sözleşmeye dayalı yazılımın satışı kabul edilirse, RamgeSoft sözleşmeli yazılımın satıcısı veya dağıtıcısıdır. Sözleşmenin konusu, imalatçı / lisans verenin bayisi veya dağıtıcısı olarak sözleşmeye dayalı yazılımın güncel versiyonunun satılmasıdır.

(2) RamgeSoft, müşterinin sözleşmeye dayalı yazılımı bağımsız olarak indirebilmesi için, sözleşmenin imzalandığı anda mevcut olan sözleşmeli yazılım sürümüne sahip olan üretici / lisans verenin indirme alanına erişim sağlayarak müşteriye sözleşmeli yazılımı sağlar. Yapabilmek. Ek olarak, bazı durumlarda, üretici veya lisans veren veya RamgeSoft, müşteriye erişim verilerini ve gerekli yetkilendirme anahtarlarını e-posta ile gönderir. Yazılımın gerçek aktarımı, indirme alanına erişim sağlanmasıyla değiştirilir; özellikle yazılım bir veri taşıyıcısı (CD, DVD, USB bellek, hafıza kartı vb.) ile müşteriye teslim edilmez.

(3) Gönderim RamgeSoft tarafından yapılırsa, gönderim, üretici veya lisans veren tarafından RamgeSoft'a gönderimin doğru ve zamanında yürütülmesine bağlıdır. RamgeSoft, kendisinden sorumlu olmadığı sürece, ortaya çıkabilecek gecikmelerden veya teslimat hatalarından sorumlu değildir. 

(4) Diğer hizmetler, özellikle sözleşme yazılımının kurulumu, özelleştirilmesi ve değiştirilmesi veya müşteri ve müşteri için talimat, eğitim ve tavsiye Support ve sözleşme yazılımının bakımı, yeni yazılım sürümlerinin (sürümlerin) teslimi, güncellemeler veya yükseltmeler, açıkça kabul edilmedikçe RamgeSoft'a borçlu değildir.

 • § 2 Kullanım koşulları, yazılım sürümleri ve işlevler

(1) Üretici veya lisans veren, sözleşmeye dayalı yazılımın kullanımı ve işletimi için belirli gereksinimleri (kullanım koşulları) tanımlamıştır. Müşteri, yazılımı satın almadan önce kendisini bilgilendirmeli ve ona uymalıdır.

(2) Sözleşmenin konusunu oluşturan sözleşmeye dayalı yazılımın sürümü ve işlevleri, sözleşmeden ve ayrıca imalatçı veya lisans verenin ürün açıklamasından ve elektronik ortamda bulunan yazılım kılavuzundan kaynaklanır. Burada yer alan veya distribütör tarafından yapılan açıklamalar, üretici veya lisans verenin beyanlarına dayanır ve hizmeti belirtmeye hizmet eder. Bununla birlikte, herhangi bir garantiyi veya garantili özelliği temsil etmezler.RamgeSoft'un yazılımın ürün özelliklerine ilişkin açıklamaları, her zaman yalnızca, sözleşmeye konu olan yazılımın mevcut durumu ile ilgilidir. RamgeSoft, yazılımın sonraki sürümlerinde herhangi bir genişletilmiş veya azaltılmış işlevsellikten sorumlu değildir.

(3) Üretici, sözleşmeye dayalı yazılımın işlevlerini istediği zaman değiştirme, genişletme veya kısıtlama ve yazılımın üretimini tamamen durdurma hakkını saklı tutar. Sözleşmenin imzalanması ile yazılımın teslimi arasında bir değişiklik meydana gelirse ve bu RamgeSoft tarafından biliniyorsa, RamgeSoft müşteriyi derhal bilgilendirecektir. Üretici, sözleşmenin imzalanması ile teslimat arasında sözleşmeli yazılımı üretmeyi durdurursa, her iki taraf da sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.

 • § 3 Üçüncü şahısların kullanım hakları ve mülkiyet hakları

(1) Yazılımı kullanmak için gerekli kullanım hakları, müşterinin lisans verenle birlikte lisans koşullarını, genellikle bir tıklama lisans sözleşmesi biçiminde kabul etmesini gerektirir. Aynısı, üreticilerin veya lisans verenlerin EULA'ları için de geçerlidir. 

(2) Lisans veren, üçüncü şahıs mülkiyet haklarına uymaktan sorumludur. Bu konuda ruhsat koşullarında yönetmeliğe atıfta bulunulur.

(3) Lisans veren, üçüncü şahısların mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddia edilen veya kanıtlanan iddiaları önlemek için yazılımı geri çağırma veya değiştirme hakkını saklı tuttuğu ölçüde, RamgeSoft yazılımda herhangi bir geri çağırma veya değişiklik olduğunda müşteriyi derhal bilgilendirecektir. Yazılım değiştirilmeden geri çağrılırsa, müşteri sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri, doğrudan lisans verene karşı tazminat talebinde bulunmalıdır, RamgeSoft aleyhine tazminat talepleri bu kapsamda hariç tutulmuştur. Ayrıca müşteri, üretici / lisans veren tarafından sağlanan yazılımın değiştirilmiş sürümünü kullanmakla yükümlüdür. Aksi takdirde, üçüncü şahısların mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle müşteriye karşı iddialarda bulunmaları halinde müşteri sorumludur.

 • § 4 Ücretlendirme, ödeme koşulları ve mülkiyetin korunması

(1) Ücret, ayrı bir sözleşmede kararlaştırılır.

(2) En geç yazılım tedarik edildiğinde, müşteri ödemesi için bir fatura alır.

(3) RamgeSoft, satın alma bedeli tamamen ödenene kadar sözleşmeye dayalı yazılımın mülkiyetini elinde tutar.

(4) Ek olarak, bu hüküm ve koşulların 12. maddesi geçerlidir.

 • § 5 garantisi

(1) Taraflar, tamamen hatasız bir yazılım üretmenin mümkün olmadığını kabul ederler.

(2) Ek olarak, bu Genel Hüküm ve Koşulların 13. Maddesi geçerlidir.

 • 6 sorumluluk §

(1) RamgeSoft, üçüncü şahıs mülkiyet haklarının ihlalinden sorumlu değildir. Bu bakımdan müşteri, lisans sözleşmesine dayalı olarak lisans verene karşı talepte bulunabilir. Bu arada RamgeSoft, üçüncü şahıs mülkiyet haklarının müşteriye ihlali nedeniyle lisans verene karşı taleplerini temlik eder.

(2) RamgeSoft ayrıca, yazılımın kullanılabilirliğinden veya müşterinin şirketindeki amaçlarla kullanılabilirliğinden, ekonomik başarı eksikliği veya kar kaybı nedeniyle sorumlu değildir.

(3) Ek olarak, bu Genel Hüküm ve Koşulların 14. Maddesi geçerlidir.

III. Hizmetler

Sözleşmenin konusu hizmetlerin sağlanmasıysa (örneğin tavsiye, atölye çalışmaları ve eğitim), aşağıdaki hükümler geçerlidir:

 • § 7 Hizmetler

(1) RamgeSoft tarafından müşteriye sağlanan hizmet türü ve müşterinin ücretlendirmesi ayrı bir sözleşmede kararlaştırılır.

(2) RamgeSoft çalışma saatlerinizi organize etmekte ücretsizdir. Ancak, taraflar arasında işbirliği yapmak ve son teslim tarihlerini karşılamak için müşteri ile koordineli çalışmalıdır.

(3) RamgeSoft, bu sözleşme kapsamındaki faaliyetinin ifası sırasında katlandığı gerekli masrafları geri alma hakkına sahiptir. Müşteri, seyahat ve konaklama masraflarını olağan ölçüde karşılamalıdır (seyahat edilen KM başına 0,35 Euro veya 2. sınıf tren; makbuz ibraz edilmesi üzerine 140 yıldızlı bir otelde gecelik 4 Euro'ya kadar), taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça.

 • § 8 Sözleşme Süresi ve Fesih

(1) İş ilişkisinin süresi belirlenmemişse veya hizmetlerin niteliğinden veya amacından kaynaklanmadıysa, sözleşme belirsiz bir süre için devam eder. Bu durumda ihbar süresi ayın sonundan iki aydır.

(2) Sözleşmeyi önemli bir nedenle önceden haber vermeksizin feshetme hakkı etkilenmeden kalır.

(3) Herhangi bir fesih bildirimi yazılı olmalıdır.

 • § 9 Çalışma sonuçları hakkı

(1) “İş sonuçları”, RamgeSoft'un bu sözleşme çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile oluşturulan, özellikle sözleşmenin yerine getirilmesi için müşteriye teslim edilen belgeler, proje eskizleri, sunumlar ve taslaklar ile oluşturulan tüm çalışmalardır.

(2) RamgeSoft, müşteriye, iş sonuçları için müşterinin şirketinde tamamen dahili kullanım için basit bir kullanım hakkı verir ve bu, ücretin tamamı ödenene kadar herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

 1. Çalışma performansı

Sözleşmenin konusu, § 631 BGB anlamı dahilinde bir eserin üretimi ise, aşağıdaki hükümler geçerlidir:

 • § 10 Hizmetler

(1) RamgeSoft tarafından yaratılacak iş ve müşterinin ücretlendirmesi ayrı bir sözleşme ile kararlaştırılır. Gerçekleştirilecek iş ayrıca bir şartname sayfasında daha kesin olarak belirtilebilir.

(2) Aksi kararlaştırılmadıkça, üzerinde anlaşmaya varılan ücretin% 50'si sözleşmenin imzalanmasıyla ödenecektir. RamgeSoft, peşinatın alınmasına bağlı olarak işin yürütülmesini sağlayabilir. Ödemenin geri kalanı, kabul beyan edildikten veya kabul kurgusu gerçekleştikten sonra faturanın kesilmesinden itibaren 30 gün içinde ödenecektir.

(3) Ek olarak, bu Genel Hüküm ve Koşulların 12. Maddesi geçerlidir.

 • § 11 kabulü

(1) Eser sözleşmeye uygun olarak üretilmişse, müşteri bunu kabul edecektir. Kabul testi başarıyla gerçekleştirildikten sonra müşteri, kabulünü derhal yazılı olarak beyan etmelidir. Hizmet veya kısmi hizmetler, tüm temel noktalarda sözleşme gereksinimlerini karşılıyorsa, kabul testi başarıyla gerçekleştirilmiş sayılır.

(2) Müşteri, kabulünü hemen beyan etmezse, RamgeSoft kendisine bu beyanı sunması için bir haftalık bir süre belirleyebilir. Müşteri bu süre içinde kabul reddetme gerekçelerini yazılı olarak belirtmediği takdirde kabul gerçekleşmiş sayılır.

(3) Müşteri, kabul testini gerçekleştirmek için gerekli olan ve kabul ve test planında açıklanan ön koşulları, özellikle de veriler, iş yerleri, cihazlar vb. Sağlar.

(4) Müşterinin varsayılan olarak hizmetleri veya kısmi hizmetleri kabul etmesi veya kabul edilen hizmetler için ödeme yapması durumunda RamgeSoft, hizmetleri durdurma hakkına sahiptir.

 1. Ortak kurallar
 • § 12 Ücretlendirme, Son Tarih ve Ödeme Koşulları

(1)    Tüm fiyatlar, yasal oran üzerinden net artı KDV'dir.

(2)    RamgeSoft, kendi takdirine bağlı olarak, hizmetlerin sunumunu peşin ödemeye bağlı hale getirebilir. RamgeSoft, müşterinin kayıtlı ofisi Almanya'da değilse her durumda ön ödeme talep edebilir. 

(3)    Bireysel sözleşmelerde aksi belirtilmedikçe, müşteri RamgeSoft'un hizmetleri için faturalamadan sonra en geç 30 gün içinde ödeme yapar.

(4)    Sözleşmenin konusu ne olursa olsun RamgeSoft'un talepleri, RamgeSoft iş hesabına havale edilerek, ilgili sipariş veya fatura numarasını belirten PayPal veya kredi kartı ile ödeme yapılarak veya yurt içi bir bankadan çekilmiş bir çek teslim edilerek yerine getirilebilir. Diğer ödeme şekilleri, özellikle kambiyo senetleri, maddi mallar, kredi bakiyeleri veya alacakların üçüncü şahıslara devredilmesi kabul edilmez. Müşteri, seçilen ödeme yöntemi için tahakkuk eden tüm ücretleri öder (ör. Kredi kartı ücretleri).

(5)    RamgeSoft iş hesabındaki valör tarihinin günü, zamanında ödeme için belirleyicidir.

(6)    Gecikme faizi yasal oranda tahsil edilir. Daha fazla tazminat talep etme hakkı etkilenmeden kalır.

(7)    Müşteri, yalnızca RamgeSoft tarafından tanınan veya yasal olarak kurulmuş olan talepleri telafi edebilir.

(8)    RamgeSoft'un ifa yeri, farklı bir bireysel sözleşmeye dayalı yönetmeliğe tabi, Regensburg'daki iş yeridir.

 • § 13 Garanti ve üretici garantileri

(1) Müşteri, hataları açıklayan yazılı kayıtlar, basılı kopyalar veya diğer belgelerle kanıtlanmış, mümkün olduğunca hata belirtilerinin anlaşılır bir açıklaması aracılığıyla metin biçiminde bildirmeyi taahhüt eder. Kusurların bildirimi, kusurun yeniden üretilmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

(2) Sözleşmeye dayalı yazılımda bariz kusurlar olması durumunda, müşteri bunu RamgeSoft'a indirme alanına eriştikten sonra 14 gün içinde metin biçiminde bildirmekle yükümlüdür. Aynı zamanda bir iş adamı olan müşteri, gizli kusurları keşfedildikten hemen sonra RamgeSoft'a bildirmelidir. Müşteriye, sözleşme yazılımını test etmesi için bir test süresi verilmişse, bu süre içinde sözleşme yazılımını belirgin kusurlar açısından incelemelidir. Müşteri bu kusurları hemen veya test süresi içinde rapor etmezse, sözleşme yazılımı onaylanmış sayılır.   

(3) § 13 (2) 'deki durumlar haricinde, müşteri, sözleşmeye dayalı yazılımın kusurlu olması halinde yasal garanti haklarına sahiptir. Müşteri, kendi tercihine bağlı olarak onarım veya değiştirme talebinde bulunabilir. RamgeSoft'a sonraki performans için makul bir süre tanımalıdır. Son teslim tarihi başarısız olursa, müşteri başka garanti haklarına sahiptir.

(4) Garanti talepleri bir yıl içinde sona erer. Zamanaşımı, yazılıma erişim sağlanması veya çalışmanın kabulü ile başlar.

(5) Garanti, özellikle uygulama ve çalıştırma hataları, yanlış kullanım veya mücbir sebepler olmak üzere, nedeni müşteriye kadar geri izlenebilecek kusurları kapsamaz. 

(6) Üreticinin yasal garantinin ötesine geçen garantileri etkilenmeden kalır. Detaylar, ilgili üreticinin garanti sertifikalarında bulunabilir.

 • 14 Yasal Uyarı §

(1)    RamgeSoft kasıtlı kasıt ve ağır ihmalden sorumludur. RamgeSoft ayrıca, yerine getirilmesi ilk etapta sözleşmenin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlayan, ihlali sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlikeye atan ve müşterinin uygunluğuna düzenli olarak bağlı olduğu ihmalden kaynaklanan yükümlülük ihlallerinden de sorumludur. Ancak ikinci durumda, RamgeSoft sözleşme için tipik olmayan öngörülemeyen hasarlardan sorumlu değildir. Diğer yükümlülüklerin hafif ihmal sonucu ihlali durumunda RamgeSoft sorumlu değildir.

(2)    Yukarıdaki sorumluluk istisnaları, yaşam, uzuv veya sağlığa yönelik yaralanmalar için geçerli değildir. Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki sorumluluk etkilenmeden kalır. Aynı şekilde verilen garantiler, § 14 (1) 'deki sorumluluk istisnalarından etkilenmez.

(3) RamgeSoft, verilerin düzgün ve düzenli olarak yedeklenmesi durumunda verilerin geri yüklenmesi için oluşacak miktara kadar veri kaybından sorumludur.

(4) RamgeSoft'un ek sorumluluğu temelde hariçtir.

 • § 15 gizlilik

(1) "Gizli bilgiler", diğer tarafın gizli olarak işaretlenmiş veya koşullar altında gizli olarak kabul edilmesi gereken tüm bilgi ve belgeleri, özellikle operasyonel süreçler, iş ilişkileri ve teknik bilgi ile ilgili bilgiler anlamına gelir.

(2) Taraflar, bu tür gizli bilgiler hakkında gizliliği korumayı kabul eder. Bu yükümlülükler bu sözleşmenin feshinden etkilenmez. Her iki taraf da, bu sözleşmenin feshi üzerine, uygun şekilde kullanılmadığı sürece, kendi tercihlerine bağlı olarak diğer tarafın gizli bilgilerini iade veya imha etmekle yükümlüdür.

(3) Bu yükümlülük gizli bilgiler için geçerli değildir

(a) sözleşme imzalandığında alıcı tarafından doğrulanabilir şekilde bilinen veya daha sonra bir gizlilik sözleşmesini, yasal hükümleri veya resmi emirleri ihlal etmeden üçüncü bir taraftan öğrenilen;

(b) bu ​​sözleşmenin ihlaline dayanmadıkça, sözleşmenin imzalanması sırasında kamuya açıklanmış veya daha sonra kamuya açıklanmış olanlar;

(c) yasal yükümlülükler nedeniyle veya bir mahkeme veya makamın emriyle açıklanması gerekenler. İzin verilebildiği ve mümkün olduğu ölçüde, ifşa etmekle yükümlü alıcı, diğer tarafı önceden bilgilendirecek ve ifşaya karşı işlem yapma fırsatı verecektir.

(4) Bu yükümlülük, ticaret ve vergi hukuku yükümlülüklerine uygunluk için gerekli olan gizli bilgilerin işlenmesi için geçerli değildir. 

(5) Özellikle iş ve şirket sırlarının ifşa edilmesine ilişkin yasal hükümler etkilenmeden kalır.

 • 16 nihai hükümleri §

(1) RamgeSoft, hizmetlerinin sağlanması için üçüncü şahısları alt yüklenici olarak görevlendirebilir.

(2) Sözleşmede yapılacak değişiklikler ve eklemeler yazılı olarak yapılmalıdır. Bu aynı zamanda bu maddeye yapılan değişiklikler ve / veya eklemeler için de geçerlidir.

(3) Alman hukuku, uluslararası özel hukuk ve BM satış kanunu hariç olmak üzere bu sözleşmeye uygulanır. Sözleşme dili Almancadır. Bu hüküm ve koşullar İngilizce olarak da mevcutsa, bir anlaşmazlık durumunda bu hüküm ve koşulların Almanca versiyonu geçerli olacaktır.

(4) Bu GKŞ'ye tabi sözleşmelerin ifa yeri Regensburg'dur. Müşterinin bir tüccar, kamu hukukuna göre bir tüzel kişilik veya kamu hukukuna göre özel bir fon olması veya Almanya'da genel bir yargı yetkisine sahip olmaması koşuluyla, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı yeri Regensburg'dur.

(5) Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün etkisiz hale gelmesi veya etkisiz hale gelmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmeden kalır. Taraflar, etkisiz olan hükmü, yasal ve ekonomik olarak sözleşme amacını en iyi karşılayan uygun ve etkili bir hükümle değiştirmeye çalışacaklardır, aksi takdirde yasal hükümler geçerli olacaktır. Bu, sözleşmedeki tüm boşluklar için de geçerlidir.

GTC sürüm 2.0

Regensburg, 12.08.2016 Ağustos XNUMX